פרטי התקשרות

פנייתכם חשובה לנו, השאירו פרטי יצירת קשר ואנו נשמח לחזור אליכם

זכויותיו של הקשיש במדינת ישראל

מרבית האזרחים במדינת ישראל אינם מכירים כלל את זכויותיהם.

הדבר בולט עוד יותר כשמדובר באוכלוסייה המבוגרת יותר, גיל הזהב, קשישים ובעיקר אלו הזקוקים לטיפול סיעודי. הגישה והיכולת לדעת ו/או לקבל את האינפורמציה מצריכה התערבות של גורם שלישי.

כתוצאה מכך רבים מהקשישים הזקוקים לטיפול סיעודי אינם יודעים מהן זכויותיהם ע"פ חוק  ואינם מקבלים טיפול סיעודי כראוי.

כתבה זו מיועדת לך בן המשפחה, המטפל העיקרי שכל מטרתך היא לדאוג לרווחתו של האדם הקשיש. בכתבה זו ננסה לפרוש בפניך את עיקרי הזכויות של האדם הקשיש במדינת ישראל:

  1. גמלת סיעוד – גמלת הסיעוד ניתנת לאנשים אשר הגיעו לגיל הפרישה, גרים בביתם ונזקקים לעזרה בביצוע הפעולות היום יומיות, כגון: אוכל, מקלחת, שירותים, לבוש וכן לקשישים הזקוקים להשגחה צמודה שלא יסכנו את עצמם ואת סביבתם (בעיקר חולים במחלת אלצהיימר וכאלה הסובלים מירידה קוגניטיבית).

      גמלת הסיעוד נועדה לסייע לקשיש ולהקל על בני משפחתו את הטיפול.

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת ע"פ חמישה קריטריונים:
א. תושב ישראל
ב. מגורים בקהילה (או בדיור מוגן, כאשר הוא עונה על שאר הקריטריונים)
ג. הכנסה חודשית בהתאם לפירוט בטבלה של הביטוח הלאומי.
ד. זקוק במידה רבה לעזרתו של הזולת בפעולות יום יומיות (הלבשה, רחצה)
ה. אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי

  1. היתר העסקת עובד זר – קשיש סיעודי אשר מתגורר בביתו או בדיור מוגן (לא במוסד

     סיעודי) יהיה זכאי להעסקת עובד זר על פי הקריטריונים הבאים:

     א. קשיש סיעודי אשר הגיע לגיל פרישה.
ב. קשיש סיעודי אשר אינו מסוגל לבצע בעצמו פעולות יום יומיות או זקוק להשגחה צמודה למען בטיחותו ובטיחות הסביבה.

  1. סידור מוסדי – קשיש סיעודי או תשוש נפש המעוניין להתגורר בבית אבות או במחלקה סיעודית בדיור מוגן רשאי לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו ולקבל סיוע מימון עבור השהייה בבית האבות. לשכת הבריאות תבחן את מצבו התפקודי והכלכלי של הקשיש ובהתאם לכך תיקבע הזכאות לסיוע מן המדינה.
  2. סידור מוסדי לחולה סיעודי מורכב  – קשיש שמעבר לחוסר היכולת התפקודית שלו זקוק להשגחה רפואית צמודה (בשל מחלה או צרכים רפואיים מיוחדים ) יוגדר כסיעודי מורכב קופת החולים תדאג לסידור בעבורו המימון יהיה של הקופה בהשתתפות עצמית.
  3. שירות נייד לטיפולי פה ושיניים – שירות הכולל טיפולי שיניים, צילומי רנטגן ועוד מוענק לקשיש סיעודי ע"י האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל. לשירות זה זכאי קשיש סיעודי המרותק לביתו או מי שזכאי לגמלה סיעודית. עלות הטיפולים הינה בהתאם למחירים שנקבעו ע"י משרד הבריאות לנזקקים.
Facebook