פרטי התקשרות

דוא"ל

info_m@gcare.co.il

פנייתכם חשובה לנו, השאירו פרטי יצירת קשר ואנו נשמח לחזור אליכם

שעות קבלת קהל

Golden Care המושבה – ימי קבלת קהל ראשי תחומים

ד"ר שמואל לוי | מנהל רפואי | א'- ה' | משרדי הנהלה קומה 1- | levyshm@gcare.co.il
מר שי ברוורמן | מנהל אדמיניסטרטיבי | א'- ה' | משרדי הנהלה קומה 1 | shay@gcare.co.il
הגב' ברכה שפונגין  | אחות ראשית | א'- ה' | קומה 2 | brachas@gcare.co.il
הגב' אסנת שמיר | מנהלת תחום פיזיותרפיה | א'- ה' | מכון פיזיו קומה 4 | pt_m@gcare.co.il
הגב' אולגה טאוש | מנהלת תחום עבודה סוציאלית | א', ג' ו-ו' | קומה 2- | olga@gcare.co.il
הגב' חגית בן אליהו | מנהלת תחום ריפוי בעיסוק | א'- ה' | קומה 3 | ot_m@gcare.co.il
הגב' מורן פרץ | מנהלת תחום שירות הדיאטה | א'- ה' | קומה 3 diet_m@gcare.co.il
הגב' חן דימרי | מנהלת תחום קלינאית תקשורת | א' | קומה 3 | st_m@gcare.co.il
אדוארד אמסיס | רוקח ראשי | א'- ה' | קומת כניסה | rokeah@gcare.co.il
הגב' קטי לוי | אם בית | א'- ה' | קומה 3 | kety@gcare.co.il

לתיאום קבלת קהל יש לפנות באמצעות: 

Golden Care התיכון – ימי קבלת קהל ראשי תחומים

ד"ר שמואל לוי | מנהל רפואי | א'- ה' | משרדי הנהלה קומה 1- | levyshm@gcare.co.il
תמרי רז | מנהל אדמיניסטרטיבי | א'- ה' | משרדי הנהלה קומה 1- | raz@gcare.co.il
הגב' טניה חוציסטוב  | אחות ראשית | א'- ה' | קומה 2- | tatianah@gcare.co.il
הגב' רותם בן בשט אייס | מנהלת תחום פיזיותרפיה | א, ג', ה', ו' | מכון פיזיותרפיה קומה 3 | pt_t@gcare.co.il
הגב' כסיס מנאל | מנהלת תחום עבודה סוציאלית | א', ב', ד' | קומה 2- | mnal@gcare.co.il
הגב' לינה מושקוביץ | מנהלת תחום ריפוי בעיסוק | ג', ה' | מכון ריפוי בעיסוק קומה 1 | lina@gcare.co.il
הגב' הדס אור | מנהלת תחום שירות הדיאטה | א' , ב' ד' | קומה 2- diet_t@gcare.co.il
מר אדוארד אמסיס | מנהל שירותי רוקחות | א, ג'-ו' | קומה 1- | rokeah@gcare.co.il
מר זאק שקלרניק | מנהל שירות | קומת כניסה | zackshklar@gmail.com
הגב' סופה יוניב | אם בית | א'- ה' | קומה 3 | sofa_t@gcare.co.il

לתיאום קבלת קהל יש לפנות באמצעות: