פרטי התקשרות

פנייתכם חשובה לנו, השאירו פרטי יצירת קשר ואנו נשמח לחזור אליכם

זכויות המטופל

זכויות המטופל

1. הטיפול הרפואי מוענק לכל חולה ללא אפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא וכו'. הטיפול ניתן בהתאם לתנאים ולהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל. במקרי חירום ו/או במקרה הצורך, יועבר המטופל להמשך טיפול בבית חולים כללי

2. הנך זכאי לקבל טיפול נאות הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת היחס האנושי

3. הנך זכאי לקבל מידע בדבר זהותו ותפקידו של איש הצוות המטפל בך

4. הנך זכאי לבקש חוות דעת נוספת לעניין הטיפול בך. אנו בבית החולים נסייע לך לממש את זכותך זו

5. הנך זכאי לקבל במהלך אשפוזך מידע מלא ומפורט לגבי מצבך הבריאותי, הטיפול בך והבדיקות שבוצעו, כולל סיכום מפורט בכתב והעתקים של המסמכים בתיקך הרפואי, לרבות צילומי רנטגן. חלק משכפול המידע כרוך בתשלום, עפ"י נהלי משרד הבריאות

6. הנך זכאי לשיתוף פעולה מלא של אחראי תחומים המטפלים בך, כולל העברת מידע מלא, בעת העברתך להמשך טיפול במוסד אחר

7. הנך זכאי שכבודך ופרטיותך יישמרו במהלך כל שלבי הטיפול הרפואי. כמו כן, הנך זכאי לבקש נוכחות של אדם נוסף בעת בדיקת רופא/טיפול וכו'

8. כל עובדי ומטפלי בית החולים מחויבים בשמירת סודיות רפואית לגבי כל מידע הנוגע לחולה המאושפז בביה"ח, או שהשתחרר לביתו. רשאים למסור מידע רפואי לאדם אחר רק אם החולה נתן את הסכמתו לכך, או שחלה חובה למסור מידע על פי חוק, לשם הבטחת המשך הטיפול הרפואי

9. הנך זכאי לריהוט אישי בחדר הכולל מיטה, שידה, ארון בגדים ומנורת לילה. אנו מעודדים הבאת חפצים אישיים של מטופל, על מנת לשפר את האווירה בסביבתו, אנא פנו לאח/ות אחראית לתיאום