GOLDEN CARE התיכון מכונים

 

מכונים סניף התיכון תל אביב יפו

מכון דיאטה קלינית >>

תחום התזונה פועל כחלק אינטגראלי מהטיפול הכוללני ומשתלב ומשלים את תחומי הבריאות האחרים.

קרא עוד>>

מכון לקלינאות תקשורת>>

המכון לטיפול בהפרעות תקשורת עוסק באבחון ושיקום תפקודי שמיעה, שפה, דיבור ובליעה ומהווה גם גורם מייעץ בתחומים אלו.

קרא עוד>>

מכון לריפוי בעיסוק >>

המכון לריפוי בעיסוק פועל כחלק משירותי הבריאות הטיפוליים הניתנים במרכז, לשם השגת עצמאות מרבית ומיטבית של המטופל, בתחומי הפעילות והעיסוק השונים בסביבת חייו. כל זאת, על פי סטנדרטים והנחיות משרד הבריאות.

קרא עוד>>

מכון פיזיותרפיה >>

מכון הפיזיותרפיה כולל את תהליכי ההתערבות הבאים: מניעה, אבחון, טיפול, שיקום ושימור יכולת התנועה והתפקוד הגופני של המטופלים.

קרא עוד>>