GOLDEN CARE המושבה מכונים

 

מכונים סניף המושבה

מכון דיאטה קלינית

תחום התזונה פועל כחלק אינטגראלי מהטיפול הכוללני ומשתלב ומשלים את תחומי הבריאות האחרים.

קרא עוד>>

מכון פיזיותרפיה

מכון הפיזיותרפיה כולל את תהליכי ההתערבות הבאים: מניעה, אבחון, טיפול, שיקום ושימור יכולת התנועה והתפקוד הגופני של המטופלים.
צוות המכון לפיזיותרפיה מעניק טיפול שיקומי למגוון מטופלים הזקוקים לשירות פיזיותרפיה, ביניהם: מטופלים הזקוקים לשיקום אורתופדי, מטופלים הזקוקים לשיקום נוירולוגי ומטופלים הזקוקים לשיקום כללי, על פי הגדרות והנחיות משרד הבריאות.

קרא עוד>>

מכון ריפוי בדיבור

המכון לטיפול בהפרעות תקשורת עוסק באבחון ושיקום תפקודי שמיעה, שפה, דיבור ובליעה ומהווה גם גורם מייעץ בתחומים אלו.

קרא עוד>>

 

מכון ריפוי בעיסוק

המכון לריפוי בעיסוק פועל כחלק משירותי הבריאות הטיפוליים הניתנים במרכז, לשם השגת עצמאות מרבית ומיטבית של המטופל, בתחומי הפעילות והעיסוק השונים בסביבת חייו. כל זאת, על פי סטנדרטים והנחיות משרד הבריאות.

קרא עוד>>