מידע למתעניין

Golden Care המושבה – ימי קבלת קהל ראשי תחומים

שם מלא

תפקיד

ימים מיקום מייל

ד"ר שמואל לוי

מנהל רפואי

א'- ה' משרדי הנהלה קומה 1-

levyshm@gcare.co.il

מר צביקה זמיר

מנהל אדמיניסטרטיבי

א'- ה' משרדי הנהלה קומה 1 zvikaz@gcare.co.il

הגב' ברכה שפונגין

אחות ראשית

א'- ה' קומה 2 brachas@gcare.co.il
הגב' אסנת שמיר

מנהלת תחום פיזיותרפיה

א'- ה' מכון פיזיו קומה 4 pt_m@gcare.co.il
הגב' אולגה טאוש

מנהלת תחום עבודה סוציאלית

א', ג' ו-ו' קומה 2- olga@gcare.co.il
הגב' חגית בן אליהו

מנהלת תחום ריפוי בעיסוק

א'- ה'

קומה 3

ot_m@gcare.co.il
הגב' מורן פרץ

מנהלת תחום שירות הדיאטה

א'- ה'

קומה 3

diet_m@gcare.co.il

הגב' חן דימרי

מנהלת תחום קלינאית תקשורת

א'

קומה 3

st_m@gcare.co.il

אדוארד אמסיס

רוקח ראשי

א'- ה' קומת כניסה rokeah@gcare.co.il

הגב' קטי לוי

אם בית

א'- ה' קומה 3 kety@gcare.co.il


לתיאום קבלת קהל יש לפנות באמצעות:

טלפון – 08-9305305
מייל – info_m@gcare.co.il

Golden Care התיכון – ימי קבלת קהל ראשי תחומים

שם מלא

תפקיד

ימים מיקום מייל

ד"ר לוי

מנהל רפואי

א'- ה' משרדי הנהלה קומה 1- levyshm@gcare.co.il

תמרי רז

מנהל אדמיניסטרטיבי

א'- ה' משרדי הנהלה קומה 1- raz@gcare.co.il

הגב' טניה חוציסטוב

אחות ראשית

א'- ה' קומה 2- tatianah@gcare.co.il
הגב' רותם בן בשט אייס

מנהלת תחום פיזיותרפיה

א, ג', ה', ו' מכון פיזיותרפיה קומה 3 pt_t@gcare.co.il
הגב' כסיס מנאל

מנהלת תחום עבודה סוציאלית

א', ב', ד' קומה 2- mnal@gcare.co.il
הגב' לינה מושקוביץ

מנהלת תחום ריפוי בעיסוק

ג', ה' מכון ריפוי בעיסוק קומה 1 lina@gcare.co.il
הגב' הדס אור

מנהלת תחום שירות הדיאטה

א' , ב' ד' קומה 2- diet_t@gcare.co.il

מר אדוארד אמסיס

מנהל שירותי רוקחות

א, ג'-ו' קומה 1- rokeah@gcare.co.il

מר זאק שקלרניק

מנהל שירות 

קומת כניסה zackshklar@gmail.com 

הגב' סופה יוניב

אם בית

א'- ה' קומת כניסה sofa_t@gcare.co.il


לתיאום קבלת קהל יש לפנות באמצעות:

טלפון – *4932
מייל – info_t@gcare.co.il